Symposium “Frisk med Fisk utan Risk ? – Sjömatens betydelse för hälsa och miljö”

Max TroellNews

Inbjudan/Program  Deltagare  Presentationer som gavs under dagen kan laddas ner här: Introduktion – Max Troell  Landsbyggdsnätverket – Hans-Olof Stålgren  Hälsoaspekter kring mat (English)- Marta Angela Bianchi Syntes av miljö- och nutritionsdata för sjömat – Friederike Ziegler Hur vikta risk och nytta? Varför ska man äta sjömat? – Hanna Eneroth och Emma Halldin Ankarberg Hälsa- & hälsorisk med lax – Lise Madsen Miljöaspekter kring odlad lax – Patrik Henriksson Hälsofördelar med sill – Ann-Sofie Sandberg Hälsorisker med sill – Emma Halldin Ankarberg Miljöaspekter kring sill – Sara Hornborg Fritidsfiskets betydelse för matfisk och samhälle – Patrik Rönnbäck Nya arter/råvaror – vad vet vi? – Kristina Bergman Hälsa och Sustainable Development Goals – Johan Dahlstrand Seafood for improved global health – needed transformations … Read More