Sjömat i Sverige och i Världen – 7 x Seawin Policy Briefs

Max TroellNews

I Sverige äter vi ca 26 kg sjömat per person och år, i genomsnitt ca 1–2 gånger per vecka. Vår konsumtion ligger därmed över det globala och europeiska genomsnittet. Samtidigt rekommenderas vi av Livsmedelsverket äta ännu mer sjömat, gärna 2–3 gånger per vecka. Odlad lax från Norge är det vi äter mest av idag men vi äter även många andra arter. Dessa kommer framförallt från fiske. Andelen odlad sjömat ökar, samt importerad.  Här presenteras fem så kallade policy briefs som tagits fram inom det Formas-finansierade projektet SEAWIN med stöd från Havs- och fiskerifonden. Policy Brief 1 – Hållbar Sjömat Policy Brief 2 – Frisk med fisk utan risk? Policy Brief 3 – Lokal eller långväga sjömat? Policy Brief 4 – Hållbar … Read More

Frisk med fisk utan risk

Max TroellNews

Rapport: Svensk konsumtion av sjömat”och ”Frisk med fisk utan risk? Betydelsen av svensk konsumtion av sjömat för hälsa och miljö Ladda ner: Rapport http://www.seawin.earth/wp-content/uploads/2019/04/Rapport.pdf Den här rapporten är ett gemensamt initiativ från två forskningsprojekt finansierade inom ramen för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) satsning på livsmedelsforskning: projektet SeaWin som syftar till att identifiera vad hållbart ökande av produktion och konsumtion av sjömat i Sverige innebär ur ett miljöperspektiv (pågår 2016-2021) och det ettåriga projektet ”Syntes avmiljö- och nutritionsdata för sjömat- en bas för optimering av framtida dieter för hälsa och hållbarhet” som avslutas 2019 (och som skapades just för att möta kunskapsbristenom sjömats kombinerade näringsinnehåll och klimatpåverkan). Inom det senare projektet genomfördes också en fallstudie där sjömat … Read More

Symposium “Frisk med Fisk utan Risk ? – Sjömatens betydelse för hälsa och miljö”

Max TroellNews

Inbjudan/Program  Deltagare  Presentationer som gavs under dagen kan laddas ner här: Introduktion – Max Troell  Landsbyggdsnätverket – Hans-Olof Stålgren  Hälsoaspekter kring mat (English)- Marta Angela Bianchi Syntes av miljö- och nutritionsdata för sjömat – Friederike Ziegler Hur vikta risk och nytta? Varför ska man äta sjömat? – Hanna Eneroth och Emma Halldin Ankarberg Hälsa- & hälsorisk med lax – Lise Madsen Miljöaspekter kring odlad lax – Patrik Henriksson Hälsofördelar med sill – Ann-Sofie Sandberg Hälsorisker med sill – Emma Halldin Ankarberg Miljöaspekter kring sill – Sara Hornborg Fritidsfiskets betydelse för matfisk och samhälle – Patrik Rönnbäck Nya arter/råvaror – vad vet vi? – Kristina Bergman Hälsa och Sustainable Development Goals – Johan Dahlstrand Seafood for improved global health – needed transformations … Read More

Unpacking the role of seafood in the EAT-Lancet report

Max TroellNews

Unpacking the role of seafood in the EAT-Lancet report in new discussion paper:”The role of seafood for sustainable and healthy diets – the EAT-Lancet commission report through a blue lens” Click here to download report or on image above

Swedish Seafood Consumption Report now released!

Max TroellNews

Report produced by RISE and SEAWIN is now out: “Svensk konsumtion av sjömat- en växande mångfald”. Will soon be out in english! You can download the report here: Svensk konsumtion av sjömat- en växande mångfald